Kosten & Erelonen

Het kantoor maakt goede afspraken met zijn cliënten over erelonen en kosten, zowel over de hoogte als over het tijdstip van betaling. Alles geschiedt in overeenstemming met de regels van de Brugse balie.